Enviaments, Garantia i devolucions:
Els preus indicats a la nostra botiga són amb IVA inclòs i inclouen l'enviament per a la Península. Els costos per a Portugal, les Illes i la resta d'Europa s'hauran de consultar.
Els terminis de lliurament seran diferents segons la comanda. Si voleu saber els terminis de lliurament amb exactitud, s'haurà de posar en contacte amb nosaltres.
En tots els casos, els terminis de lliurament començaran a comptar des del dia de la recepció en el nostre compte bancari de la transferència / ingrés corresponent al pagament de la seva comanda. Es pot donar el cas que per falta d'estoc o per problemes amb l'agència de transport, els terminis de lliurament puguin prolongar-se fins a 45 dies, en tot cas el client sempre serà informat i tindrà l'opció d'anul·lar la comanda si ho desitja.
No serà considerat demora de lliurament si l'agència de transports no pot posar-se en contacte amb el client mitjançant les dades facilitades per aquest.
Si sorgís algun cost afegit per part de l'agència de transports, pel fet que el client no estigués al seu domicili havent quedat amb antelació, el client s'haurà de fer càrrec d'aquest cost addicional en concepte de segon port.
En cas que el seu enviament presenti cops o desperfectes deguts al transport, haurà d'indicar les anomalies en l'albarà del transportista. No s'admetran reclamacions passades 24 hores de la recepció de la mercaderia. Tota reclamació motivada per desperfectes en el transport ha de ser dirigida a Solart en el termini indicat.
Recordeu no llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troba en perfecte estat.
Comproveu que tots els productes coincideixen amb la comanda que vostè va fer fent una reclamació immediata dins de les primeres 24 hores de la recepció de la mercaderia, en cas d'alguna anomalia.
Solart ofereix una garantia dels seus productes de dos anys a comptar de la data de la factura. Aquesta garantia inclou qualsevol error o defecte de mecanismes defectuosos, mai la garantia cobrirà un mal ús o mala instal·lació per part del client.
En cas que el fabricant o servei tècnic determini que el producte no presenta anomalies o deficiències a causa del seu ús normal o defectes de fabricació, el client queda obligat a fer front a les despeses de transports i manipulació originades.

Tingueu en compte que els colors de les imatges dels productes d'aquesta web pot patir algun tipus de variació a conseqüència de la resolució de cada pantalla d'ordinador, igual que poden variar les transparències dels teixits depenent de la quantitat de llum exterior en cada moment.

L'anul·lació de la comanda no podrà realitzar-se una vegada entrat aquest en procés de fabricació per part del nostre fabricant, ja que es tracta de productes fets a mida. Si desitja realitzar una anul·lació de comanda, preguem que ho faci el més aviat, posant-se en contacte amb nosaltres perquè així puguem aturar la comanda abans que entri en producció.
Qualsevol producte fabricat a mida, no tindrà dret a devolució, pel que li recomanem que estigui completament segur de la comanda que vol abans de fer-ho.