Solart treballa amb TPV del Banc Sabadell. Les dades de les targetes només seran accessibles per Banc de Sabadell, Solart mai tindrà accés a aquestes dades.